Asset Management – zarządzanie aktywami – Part-M | ALL4JETS

Asset Management – zarządzanie aktywami

Optymalizacja wartości majątku oraz kosztów

 • wsparcie w optymalizacji kosztów właścicielskich
 • zabezpieczenie wartości końcowej samolotu
 • wsparcie w optymalizacji zwrotu z inwestycji
 • monitorowanie majątku (w postaci samolotu) podczas okresu leasingowego oraz między-leasingowego
 • wyliczenia rezerw remontowych oraz zarządzanie rezerwami remontowymi

Inspekcje

 • samolotu przed zakupem
 • samolotu w trakcie leasingu
 • samolotu na koniec leasingu
 • inspekcje fizyczne samolotu oraz jego zapisów i dokumentacji
 • silników oraz podzespołów

Napisz do nas

Przedstawicielstwo techniczne (tzw. Techrep)

 • w dowolnej lokalizacji lub zdalnie, w zależności od potrzeb klienta
 • globalna baza przedstawicieli oraz konsultantów technicznych
 • podczas odbiorów i dostaw samolotów
 • podczas przeglądów technicznych samolotu
 • podczas obsług warsztatowych silników, podwozia i innych podzespołów
 • uczestnictwo w inspekcji wstępnej silnika w warsztacie (table inspection)
 • podczas lotów demonstracyjnych
 • podczas produkcji samolotu
 • podczas innych czynności technicznych
 • inspekcje struktury samolotu przed malowaniem (tzw. bare metal inspection) w celu przeglądu mapy uszkodzeń i aktualizacji
 • nadzór nad naprawami strukturalnymi
 • nadzór nad inspekcjami boroskopowymi silników

Wsparcie dla leasingu samolotów

 • monitorowanie przebiegu leasingu
 • analiza comiesięcznych raportów leasingobiorcy
 • negocjacje umó leasingowych
 • wyceny
 • wyliczenia rezerw remontowych i zarządzanie rezerwami remontowymi
 • audyty u leasingobiorcy
 • inspekcje samolotów
 • przeglądy zapisów i dokumentacji
 • analiza i doradztwo w zakresie warunkó dostawy/zwrotu samolotu
 • wsparcie podczas dostawy/zwrotu samolotu
 • przejęcia samolotu
 • przedstawicielstwo
 • plasowanie samolotu na rynku (remarketing)

Zapisy i dokumentacja techniczna - przeglądu oraz zarządzanie

 • przeglądu zapisów i dokumentacji w dowolnej lokalizacji lub zdalnie
 • odtwarzanie zapisów, tworzenie wersji cyfrowych, skanowanie oraz zarządzanie
 • odtwarzanie statusów samolotu od zera
 • werfyfikacja zgodności do dowodów dla dyrektyw zdatności (AD) oraz biuletynów serwisowych (SB)
 • przeglądy napraw strukturalnych i ich dokumentacji
 • przeglądy map uszkodzeń strukturalnych oraz ich tworzenie
 • inspekcje struktury samolotu przed malowaniem (tzw. bare metal inspection) w celu przeglądu mapy uszkodzeń i aktualizacji
 • weryfikacja statusów oraz dowodów (DFP) na zgodność z warunkami leasingu i wymaganiami nadzorów

Inspekcje boroskopowe (BSI) silników oraz APU

 • inspekcje boroskopowe silinków w lokalizacji samolotu
 • inspekcje boroskopowe APU w lokalizacji samolotu
 • nadzór oraz uczestnictwo w inspekcjach boroskopowych
Usługi wykonywane przez 4THRUST (spółkę zależną ALL4JETS) pod certyfikatem EASA Part-145.

Wsparcie w dostawach i zwrotach samolotów

 • zarządzanie projektem (PM) dostawy i/lub zwrotu samolotu
 • inspekcje fizyczne samolotu
 • przeglądy statusów oraz zapisów samolotu podczas procesu przekazania samolotu
 • weryfikacja statusów oraz dowodów (DFP) na zgodność z warunkami leasingu i wymaganiami nadzorów
 • przedstawicielstwo podczas zdawczo-odbiorczych przeglądów technicznych
 • przegląd dokumentacji napraw strutkuralnych i mapy uszkodzeń
 • inspekcje boroskopowe silników oraz APU
 • uczestnictwo w lotach demonstracyjnych oraz próbach silników
 • weryfikacja konfiguracji samolotu na zgodność z warunkami leasingu i wymaganiami nadzoru
 • analiza warunków dostawy/zwrotu samolotu oraz doradztwo
 • tworzenie dokumentacji zdawczo-odbiorczej (tzw. Aircraft Delivery Folders – ABC)
 • kontakty ze wszystkimi stronami transakcji
 • monitorowanie listy niezgodności oraz otwartych spraw
 • ocenianie akcji korygujących
 • analiza i monitorowanie odstępstw i kompensacji finansowych
 • wyliczanie rezerw remontowych
 • usługi CAMO podczas okresu między-leasingowego
 • przeglądy ciągłej zdatności do lotu (ARC)
 • wsparcie w procesie rejetrowania samolotu oraz uzyskania świadectwa zdatności do lotu (CofA)
 • kontakty z nadzorem lotniczym
 • opracowanie programów i przeglądów pomostowych dla programów obsługi

Wsparcie w odbiorze nowego samolotu

 • przedstawicielstwo w centrum dostaw u producenta
 • nadzorowanie procesu produkcji na każdym z etapów
 • przegląd dokumentacji dostawczej samolotu
 • inspekcje fizyczne nowych samolotów
 • uczestnictwo w lotach demonstracyjnych
 • wsparcie przy wdrożeniu do eksploatacji (entry-into-service, EIS)

Przejęcia samolotów

 • natychmiastowe inspekcje samolotu oraz przeglądy dokumentacji
 • określenie lokalizacji i zabezpieczenie dokumentacji i zapisów samolotu w celu zabezpieczenia wartości majątku
 • odzyskiwanie statusów samolotu od zera
 • odtworzenie historii części o ograniczonej żywotności (Back-to-birth BTB)
 • wsparcie przy odbudowie samolotów, które zostały pozbawione podzespołow i części (po tzw. kanibalizacji)
 • wsparcie w natychmiastowej organizacji przebazowania technicznego i uzyskania pozwolenia na lot (PtF)
 • utworzenie wersji cyfrowych dokumentacji oraz zapisów (digitalizacja)
 • tworzenie dokumentacji zdawczo-odbiorczej (tzw. Aircraft Delivery Folders – ABC)
 • analiza zgodności z wymaganami nadzoru lotniczego oraz doradztwo
 • usługi CAMO podczas okresu między-leasingowego
 • przeglądy ciągłej zdatności do lotu (ARC)
 • wsparcie w procesie rejetrowania samolotu oraz uzyskania świadectwa zdatności do lotu (CofA)
 • kontakty z nadzorem lotniczym
 • opracowanie programów i przeglądów pomostowych dla programów obsługi

Audyty organizacji CAMO

 • audyt organizacji CAMO leasingobiorcy przed rozpoczęciem leasingu
 • przegląd procesów CAMO, ich standarów oraz jakości
 • minimalizacja ryzyka niewłaściwego zarządzania ciągłą zdatnością do lotu samolotu w celu minimalizacji potencjalnych kosztów przywrócenia
 • analiza zgodności z wymaganiami nadzoru oraz warunkami leasingu
 • przygotowanie organizacji CAMO klienta do audytu nadzorów, leasingodawcy lub innych

Doradztwo w wyborze organizacji obsługi technicznej (MRO)

 • pozyskiwanie ofert oraz ich porównanie
 • analizy ofert oraz negocjacje
 • audyty jakościowe w organizacji obsługi technicznej
 • wsparcie w wyborze lokalizacji do parkowania i konserwacji samolotu
 • wsparcie w optymalizacji kosztów przeglądów technicznych
 • wsparcie w przygotowaniu zakresu obsługi technicznej
 • przedstawicielstwo techniczne podczas przeglądu technicznego

Negocjacje umów zakupu samolotu oraz warunków gwarancji

 • analizy umów zakupu samolotu oraz negocjacje
 • wsparcie w zakupie samolotu
 • analizy warunków gwarancji i negocjacje
 • monitoring gwarancji

Plasowanie samolotu na rynku (remarketing)

 • publikowanie ogłoszeń na najbardziej efektywnych platformach
 • działanie w oparciu o pełnomocnitwo (mandat) właściciela
 • poszukiwanie przyszłych nabywców lub leasingobiorców dla samolotu
 • przygotowanie specyfikacji technicznych oraz prezentacji samolotu
 • kontakty z zainteresowanymi
 • przedstawicielstwo klienta podczas inspekcji samolotu oraz przeglądów dokumentacji i zapisów
 • negocjacje umów sprzedaży i/lub leasingu
 • wsparcie podczas procesu przekazania samolotu

Wsparcie podczas rozbiórki samolotów

 • doradztwo w zakresie procesu rozbiórki samolotu
 • oszacowanie wartości samolotu oraz komponentów
 • werfyfikacja zgodności z wymaganiami nadzorów lotniczych
 • określenie zakresu obsług warszatowych komponentów
 • doradztwo w zakresie akceptacji i certyfikowania komponentów
 • wsparcie w wyborze organizacji obsługowej do rozbiórki samolotu
 • zarządzanie wizytami warsztatowymi komponentów
 • wsparcie w sprzedaży i marketingu części i podzespołów
 • wsparcie w procesie recyklingu samolotu
Przewiń do góry