Konsultanci i przedstawiciele techniczni – Part-M | ALL4JETS

Konsultanci i przedstawiciele techniczni

Asset Management - zarządzanie aktywami

 • w dowolnej lokalizacji lub zdalnie, w zależności od potrzeb klienta
 • globalna baza przedstawicieli oraz konsultantów technicznych
 • podczas odbiorów i dostaw samolotów
 • podczas przeglądów technicznych samolotu
 • podczas obsług warsztatowych silników, podwozia i innych podzespołów
 • uczestnictwo w inspekcji wstępnej silnika w warsztacie (table inspection)
 • podczas lotów demonstracyjnych
 • podczas produkcji samolotu
 • podczas innych czynności technicznych
 • inspekcje struktury samolotu przed malowaniem (tzw. bare metal inspection) w celu przeglądu mapy uszkodzeń i aktualizacji
 • nadzór nad naprawami strukturalnymi
 • nadzór nad inspekcjami boroskopowymi silników

Wsparcie przy wdrożeniu do eksploatacji

 • wsparcie dla operatora lotniczego podczas wdrożenia do eksploatacji nowego typu samolotu
 • wsparcie podczas dodawania kolejnych samolotów do floty operatora
 • podwykonawstwo CAMO
 • wparcie w odbiorach samolotó nowych
 • wsparcie w odbiorach samolotów używanych
 • wsparcie licencjonowanych mechaników podczas wdrożenia do eksploatacji (entry-into-service team)
 • przygotowanie wszystkich wymaganych dokumentów technicznych (programy obsługi, MEL, itp)
 • szkolenie personelu klienta na nowy typ samolotu (dla CAMO oraz obsługi technicznej)
 • doradztwo w zakresie magazynu części zamiennych i umów poolowych
 • doradztwo w zakresie umów obsługowych
 • przygotowanie klienta do audytu certyfikacyjnego na nowy typ samolotu
 • prognozowanie obsługi technicznej oraz kosztów obsługowych
 • inspekcje samolotu przed zakupem i przed leasingiem
 • przedstawiciele techniczni u klienta

Potrzebujesz konsultanta?

Chcesz zostać naszym konsultantem?

Doradztwo w zakresie umów leasingowych

 • inspekcje samolotu przed leasingiem
 • przeglądy dokumentacji i zapisów
 • negocjacje umów leasingowych
 • analiza i doradztwo w zakersie warunków dostawy i zwrotu samolotu
 • przedstawicielstwo klienta w dowolnej lokalizacji
 • wyceny
 • wyliczenia rezerw remontowych oraz zarządzanie nimi
 • wsparcie w dostawach i odbiorach samolotów”

Doradztwo w wyborze organizacji obsługi technicznej (MRO)

 • pozyskiwanie ofert oraz ich porównanie
 • analizy ofert oraz negocjacje
 • audyty jakościowe w organizacji obsługi technicznej
 • wsparcie w wyborze lokalizacji do parkowania i konserwacji samolotu
 • wsparcie w optymalizacji kosztów przeglądów technicznych
 • wsparcie w przygotowaniu zakresu obsługi technicznej
 • przedstawicielstwo techniczne podczas przeglądu technicznego

Negocjacje umów zakupu samolotu oraz warunków gwarancji

 • analizy umów zakupu samolotu oraz negocjacje
 • wsparcie w zakupie samolotu
 • analizy warunków gwarancji i negocjacje
 • monitoring gwarancji

Audyty organizacji CAMO

 • audyt organizacji CAMO leasingobiorcy przed rozpoczęciem leasingu
 • przegląd procesów CAMO, ich standarów oraz jakości
 • minimalizacja ryzyka niewłaściwego zarządzania ciągłą zdatnością do lotu samolotu w celu minimalizacji potencjalnych kosztów przywrócenia
 • analiza zgodności z wymaganiami nadzoru oraz warunkami leasingu
 • przygotowanie organizacji CAMO klienta do audytu nadzorów, leasingodawcy lub innych

Inspekcje

 • samolotu przed zakupem
 • samolotu w trakcie leasingu
 • samolotu na koniec leasingu
 • inspekcje fizyczne samolotu oraz jego zapisów i dokumentacji
 • silników oraz podzespołów

Wsparcie w odbiorze nowego samolotu

 • przedstawicielstwo w centrum dostaw u producenta
 • nadzorowanie procesu produkcji na każdym z etapów
 • przegląd dokumentacji dostawczej samolotu
 • inspekcje fizyczne nowych samolotów
 • uczestnictwo w lotach demonstracyjnych
 • wsparcie przy wdrożeniu do eksploatacji (entry-into-service, EIS)

Wsparcie podczas rozbiórki samolotów

 • doradztwo w zakresie procesu rozbiórki samolotu
 • oszacowanie wartości samolotu oraz komponentów
 • werfyfikacja zgodności z wymaganiami nadzorów lotniczych
 • określenie zakresu obsług warszatowych komponentów
 • doradztwo w zakresie akceptacji i certyfikowania komponentów
 • wsparcie w wyborze organizacji obsługowej do rozbiórki samolotu
 • zarządzanie wizytami warsztatowymi komponentów
 • wsparcie w sprzedaży i marketingu części i podzespołów
 • wsparcie w procesie recyklingu samolotu
Scroll to Top